ਚੁਕਾਰਅਜ਼ਹਮਹਹੀਲਤੇਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ॥ਹਲਾਲਅਸਤਬੁਰਦਨਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰਦਸਤ॥੨੨॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    muktee
Posted by: Abhiyaasee (IP Logged)
Date: January 24, 2008 04:45AM

if a amrit dhaaree doesn't beleive in keski as kakaar and didn't have any naam drir will he get muktee or not.

cause guru sahib's hukam is kachh karra kirpaan kangaa keski , panj kakaaree rehat dhaarey sikh soyee.

so what wil happen with such a person will this sikh be allowed to dargaah or not?

 Re: muktee
Posted by: Khalsaspirit (IP Logged)
Date: January 24, 2008 07:49AM

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

Khalsa jio,

We should not worry about dinner if we have done good lunch. We think we should concentrate on our own kamaiye first. Gursikhi jeeven is a savings account in between Guru and Sikh, only Guru can tell how much kamaiyee one has in his account or in some cases Sikh might also knows. As same as in wordly Bank acoount only account holder and Bank knows how much money they have, no one else can tell. In our views it is very hard to tell some one being mukat, will be mukat or was mukat until we know our own first and best thing is just keep doing naam kamiyee. Guru knows better to whom give 5k Rehat including Keski or not.

"kachh karra kirpaan kangaa keski, panj kakaaree rehat dhaarey sikh soyee" We think "Eh" is missing in second sentence of this Rehitnama by bhai Choupa Singh ji.
It should be Kachh karra kirpaan kangaa keski, Eh panj kakaaree rehat dhaarey sikh soyee.

ਕੱਛ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕੰਘਾ ਕੇਸਕੀ,
ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਧਾਰੇ ਸਿਖ ਸੋਈ।

Guru Mehar karay

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

 Re: muktee
Posted by: Khalsaspirit (IP Logged)
Date: January 24, 2008 12:28PM

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

Khalsa jio,

This what Guru Sahib say how one's Rehat kamaiyee (good deeds of a Sikh) is counted in His court (DARGAH)

ਫਰੀਦਾ ਮਉਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਏਵੈ ਦਿਸੈ ਜਿਉ ਦਰੀਆਵੈ ਢਾਹਾ ॥
ਅਗੈ ਦੋਜਕੁ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਐ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾਹਾ ॥
ਇਕਨਾ ਨੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ ਇਕਿ ਫਿਰਦੇ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥
ਅਮਲ ਜਿ ਕੀਤਿਆ ਦੁਨੀ ਵਿਚਿ ਸੇ ਦਰਗਹ ਓਗਾਹਾ ॥੯੮॥ Panna 1383

Guru Mehar Karay

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

 

© 2007-2022 Gurdwara Tapoban Sahib