ਚੁਕਾਰਅਜ਼ਹਮਹਹੀਲਤੇਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ॥ਹਲਾਲਅਸਤਬੁਰਦਨਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰਦਸਤ॥੨੨॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    does this article talk about khalistanis
Posted by: mandeep (IP Logged)
Date: February 26, 2008 12:03PM

BRITAIN has been warned of a new terror threat from Sikh extremists linked with al-Qaeda.

Experts in the US and India have told authorities they are watching a handful of British-based Sikhs who they say have trained at terror camps in Pakistan which have connections to Islamic extremists.

They tell tonight’s File on Four on Radio Four that they fear the radicals may be planning terrorist acts in their fight for an independent Sikh homeland.


[www.thesun.co.uk]

 Re: does this article talk about khalistanis
Posted by: sidhu.hcl (IP Logged)
Date: February 26, 2008 12:58PM

By killing innocent people and moreoevr our own people we cant get Khalistan.

Rather than Khalistani's we be branded as Terrorists.

Make ur no's go up ...increase and multiply urslf this is the only way we can get hold on democracy and one can get soverign also.

teach ur children abt religion and gurbani, and get urslf involved in religion and Gurbani

keem em away frm all crab cinema.

 Re: does this article talk about khalistanis
Posted by: mandeep (IP Logged)
Date: February 27, 2008 10:16PM

well isi is training al quida and they trained khalistanis.

 Re: does this article talk about khalistanis
Posted by: sidhu.hcl (IP Logged)
Date: February 28, 2008 11:30AM

be it whatso-ever demanding khalistan in this way by spreading feAR amoung our own people and killing innocent people is bad

i will urge all my sikh brothers to desist from khalistani activities thru VIOLENCE .
By bombing someone we cant ever get khalistan

 

© 2007-2022 Gurdwara Tapoban Sahib