ਨਸਾਜ਼ੋਨਬਾਜ਼ੋਨਫ਼ੌਜੋਨਫ਼ਰਸ਼॥ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹਿਐਸ਼ਿਅਰਸ਼॥੪॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    do gods meditate on ਗੁਰਮਤ ਨਾਮੁ?
Posted by: Atma Singh (IP Logged)
Date: March 10, 2008 04:49AM

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹ

sadh-sangat jeeo,

in the below shabad, ਨਾਮੁ appears with an aunkarD which according to my limited understanding of viyakarn means that it refers to gurmat ਨਾਮੁ as opposed to kirtam ਨਾਮ. this is interesting given that the first panktee meantions that all gods meditate on ਨਾਮੁ:

ਨਾਮੁਧਿਆਵਹਿਦੇਵਤੇਤੀਸਅਰੁਸਾਧਿਕਸਿਧਨਰਨਾਮਿਖੰਡਬ੍ਰਹਮੰਡਧਾਰੇ ॥
naam dhhiaavehi dhaev thaethees ar saadhhik sidhh nar naam kha(n)dd brehama(n)dd dhhaarae ||
The thirty-one million gods meditate on the Naam, along with the Siddhas and seekers; the Naam supports solar systems and galaxies.

ਜਹਨਾਮੁਸਮਾਧਿਓਹਰਖੁਸੋਗੁਸਮਕਰਿਸਹਾਰੇ ॥
jeh naam samaadhhiou harakh sog sam kar sehaarae ||
One who meditates on the Naam in Samaadhi, endures sorrow and joy as one and the same.

ਨਾਮੁਸਿਰੋਮਣਿਸਰਬਮੈਭਗਤਰਹੇਲਿਵਧਾਰਿ ॥
naam siroman sarab mai bhagath rehae liv dhhaar ||
The Naam is the most sublime of all; the devotees remain lovingly attuned to it.

ਸੋਈਨਾਮੁਪਦਾਰਥੁਅਮਰਗੁਰਤੁਸਿਦੀਓਕਰਤਾਰਿ ॥੬॥
soee naam padhaarathh amar gur thus dheeou karathaar ||6||
Guru Amar Daas was blessed with the treasure of the Naam, by the Creator Lord, in His Pleasure. ||6||

my personal feeling is that in one sense, as gurbaaNee says elsewhere, ALL are meditating on ਨਾਮੁ whether they like it or not because it is their very core, essence and reverberates within and thorughout every atom and particle of the creation, as well as beyond. this is clear when one reads the rest of the first panktee:

ਨਾਮਿ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਧਾਰੇ

all creation is being supported and sustained by ਨਾਮੁ. this is why vaheguroo is so dayaal. vaheguroo sustains and supports all, through his eternally present ਨਾਮੁ, including those who do not care to even recognise him.

however, in order for us to actually recognise this ਨਾਮੁ and enable oneself to be able to do ਜਪੁ of this ਨਾਮੁ, one must meet ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ.

on a side-note, i think that ਸਿਰੋਮਣਿ in the second from last panktee may perhaps need to be pronounced as ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ i.e. with a bindee on the ਸ. the meaning of this word is given via mahan kosh as:

- ਉਤਮ, ਸ਼੍ਰੇਸਟ।
- (P. adj. Premier, supreme )
- ਸੰ. शिरोमणि. ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਣ ਦੀ ਮਣੀ. ਮੁਕੁਟਮਣਿ. ਤਾਜ ਦਾ ਰਤਨ। (2) ਵਿ- ਮੁਖੀਆ. ਪ੍ਰਧਾਨ। (3) ਉੱਤਮ. ਸ਼੍ਰੇਸ੍ਠ. "ਨਾਮੁ ਸਿਰੋਮਣਿ ਸਰਬ ਮੈ". (ਸਵੈਯੇ ਮ:੩. ਕੇ).

but then again, given the mention of ਸਿਰ (head) above as pivotal to the meaning, should we not in fact pronounce it as it appears, without vishesh dhunee i.e. without bindee under ਸ?

would this also mean we need to call the SGPC Siromanee instead of SHiromanee gurduaara prabandhak committee? lol.

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ

ਦਾਸ,
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ

 Re: do gods meditate on ਗੁਰਮਤ ਨਾਮੁ?
Posted by: Anonymous User (IP Logged)
Date: March 10, 2008 12:53PM

"ਨਾਮੁਧਿਆਵਹਿਦੇਵਤੇਤੀਸਅਰੁਸਾਧਿਕਸਿਧਨਰਨਾਮਿਖੰਡਬ੍ਰਹਮੰਡਧਾਰੇ ॥ "

Here Meditation doesn't mean meditation with the eyes fixed on the space between the eye-brows. Meditation is thinking, and thinking is relative to forgetting. He that forgets God (True Self, Aatma, Brahmn) must think of God. These gods never forgets God(True Self, aatma, Brahmn), just as we never forget ourselves. So they does not meditate on God. But as they never forgets God, it may truly be said that they are ever meditating on God

 Re: do gods meditate on ਗੁਰਮਤ ਨਾਮੁ?
Posted by: Atma Singh (IP Logged)
Date: March 17, 2008 04:03AM

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹ

ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ,

What are yout thoughts regarding this shabad?

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ

ਦਾਸ,
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ

 Re: do gods meditate on ਗੁਰਮਤ ਨਾਮੁ?
Posted by: Atma Singh (IP Logged)
Date: March 19, 2008 12:09PM

bump

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ

ਦਾਸ,
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ

 Re: do gods meditate on ਗੁਰਮਤ ਨਾਮੁ?
Posted by: Atma Singh (IP Logged)
Date: March 26, 2008 10:32AM

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹ

ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,

ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ.

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ

ਦਾਸ,
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ

 Re: do gods meditate on ਗੁਰਮਤ ਨਾਮੁ?
Posted by: Atma Singh (IP Logged)
Date: March 27, 2008 05:01AM

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹ

veer jee,

am still interested in your thoughts.

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ

ਦਾਸ,
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ

 Re: do gods meditate on ਗੁਰਮਤ ਨਾਮੁ?
Posted by: kulbir singh (IP Logged)
Date: March 28, 2008 06:50AM

Veer Atma Singh jeeo,

Please ponder upon the following pankiti:


ies dyhI kau ismrih dyv ]


eis dhaehee ko simarehi dhaev ||

Even the gods long for this human body.

In this pankiti the word 'Simreh' means longing or desiring whereas normally this word means to remember or to do simran. Similarly in the pankitis that you have quoted, the word 'dhiaveh' means desiring. The 33 Crore Devtas, Sidhas and Saadhiks desire that Naam which supports planets and universes.

ਨਾਮੁਸਿਰੋਮਣਿਸਰਬਮੈਭਗਤਰਹੇਲਿਵਧਾਰਿ ॥
naam siroman sarab mai bhagath rehae liv dhhaar ||

Out of all Naams, the Gurmat Naam is the Shiromini of all. Gurmukh Bhagat Jan concentrate only on the Gurmat Naam. According to Bhai Sahib Randhir Singh jee, the word 'Sarb mai' is actually 'Sarb meh' (mamma and haahe noo sihaari). Naam Shiroman Sarb meh means out of all Naams, Gurmat Naam is Shiromini.


ਸੋਈਨਾਮੁਪਦਾਰਥੁਅਮਰਗੁਰਤੁਸਿਦੀਓਕਰਤਾਰਿ ॥੬॥
soee naam padhaarathh amar gur thus dheeou karathaar ||6||

That Gurmat Naam (which is mentioned in preceding pankitis) has been granted to Guru Amardaas jee by Kartaar Vaheguru. The sihaari of raara in Kartaar gives the meaning of preposition 'ne' and this word 'kartaar' is Ik-vachan Karta Kaarak Naav (Nominative Case). The word 'Amardaas' is Ik Vachan Sampradaan Karak (Dative Case) Naav (Noun) and this is why the the 'sassa' of this word is mukta (has no lag maatra). Naam Padaarath are nouns that are Ik-vachan Karam Kaarak Naav (Accusative Case) and this is why they have aunkads in the end.


As for your question on Shiromini, even though the root of Sirr and Shiromini is same i.e. head but the development of these two shabads has taken place independent of each other. The Sanskrit word 'sheesh' has developed into Sees and then Sirr in Punjabi and as such should be pronounced as Sirr and Sees. But on the other hand 'shiromini' has come into Punjabi directly from Sanskrit without getting punjabized and as such should be pronounced as shiromini. But in the pankiti above the sihaari is silent.

Baani Agam Agaadh Bodh hai jee. Galtiyaan maaf karniyaa.

Kulbir Singh

Kulbir Singh

 

© 2007-2022 Gurdwara Tapoban Sahib