ਜਾਕਉਹਰਿਰੰਗੁਲਾਗੋਇਸੁਜੁਗਮਹਿਸੋਕਹੀਅਤਹੈਸੂਰਾ॥

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    The Power Of 5
Posted by: Manmat (IP Logged)
Date: June 03, 2008 07:04AM

vjkkvjkf

whats the meaning of 5 in sikhee??
is there anything to it

for example we have 5 evils, 5 kakkars, 5 takhts, 5 nitnem baniya etc etc

i know in siree japjee sahib

it says


pa(n)ch paravaan pa(n)ch paradhhaan ||

The chosen ones, the self-elect, are accepted and approved.pMcy pwvih drgih mwnu ]

pa(n)chae paavehi dharagehi maan ||

The chosen ones are honored in the Court of the Lord.pMcy sohih dir rwjwnu ]

pa(n)chae sohehi dhar raajaan ||

The chosen ones look beautiful in the courts of kings.pMcw kw guru eyku iDAwnu ]

pa(n)chaa kaa gur eaek dhhiaan ||

The chosen ones meditate single-mindedly on the Guru

does this shabad have any like?

vjkkvjkf

 Re: The Power Of 5
Posted by: Khalsaspirit (IP Logged)
Date: June 03, 2008 09:23AM

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

Khalsa jio,

True, 5 number is most significant in Sikhi to meet 1 (Akaal Purakh). Why Akaal Purakh or Guru Sahib chose only 5 no. not 3, 4, 6 or 7 for us we do not know because

ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥੩॥ (ਪੰਨਾ ੯੩੦)
Only Akaal Purakh or Guru knows, but we do know is what a great Gursikh explained:

ਇਕੁ ਸਿਖੁ ਦੁਇ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪੰਜੀਂ ਪਰਮੇਸਰੁ॥ (ਵਾਰ ੧੩ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ)
1 Sikh is just a Sikh (student or learner) 2 Sikhs are saadsung (company of Good ones) 5 Sikhs are Pameshar (Means attains the padvi or presence of Akaal Purakh).

That is why Deshmesh pita ji given us Panj Piyaray.

On this planet presently if one needs to feel the presence (out sides of one's body) of Akaal Purakh look for the company of 5 rehatvaan Sikhs (regardless of gender) and this is guaranteed he/she will enjoy the lap of Akaal Purakh even he/she has very less or no kamaiyee at all.

Having said that, As 5 is important like rehat of 5 kakkars keski, kanga, kirpan, karra and keshehra for spirituality given with 1 Gurmantar similarly it is important for temporal path as Five Takhat to keep the dominance towards One and the only One WAHEGURU.

This is our tush (nano) thought some other Singhs/KAURs can explain more.

Guru Mehar Karay

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

 Re: The Power Of 5
Posted by: singhbj (IP Logged)
Date: June 04, 2008 06:10AM

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

ੴ = One Universal Creator God = WAHEGURU = Guru Granth Sahib jeeo

One is Supreme !

For better understanding

"The chosen ones, the self-elect, are accepted and approved."
Chosen, elected, accepted and approved by whom ?
By One superior to them i.e WAHEGURU Sahib jeeo.


"The chosen ones are honored in the Court of the Lord."
Who is the Lord ? WAHEGURU Sahib jeeo.


"The chosen ones look beautiful in the courts of kings."
Who is the King ? WAHEGURU Sahib jeeo.


"The chosen ones meditate single-mindedly on the Guru"
Meditate single-mindedly on Guru ? WAHEGURU Sahib jeeo.

Manmat ji,
There is no relevance or practice of numbers or numerology in Sikhism as such.

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

 Re: The Power Of 5
Posted by: Anonymous User (IP Logged)
Date: June 04, 2008 06:31PM

ok so theres this famous saying, again i can only briskly paraphrase, where Guru Gobind Singh said that wherever 5 gursikhs assemble he will be present there. can someone give a better/more accurate rendition of the katha i am refering to?

as per the Japji sloaks quoted in the first post, i read somewhere that the panch here refer to the senses, which remain purified when 'haumai' or 'dubidhaa' is gone from inside the body. hence in the absence of haumai mal, they 'ek dhiae'- reside in Prabh.

please forgive my errors

 Re: The Power Of 5
Posted by: Manmat (IP Logged)
Date: June 05, 2008 06:42AM

Can Bhai Kulbir Singh or Bhai Balpreet Singh please share the veechars.

 Re: The Power Of 5
Posted by: kulbir singh (IP Logged)
Date: June 05, 2008 08:13AM

It is my humble opinion that the word ‘panch’ appearing in Siri Jap jee Sahib means ‘Sreshth jan’ or such Gursikhs who have reached high levels in Gurmat spirituality.

The word ‘panch’ does not mean the numerical five. Below is a humble attempt at interpreting the first five pankitis of this pauri:ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥

ਪੰਚ ਜਨ ਭਾਵ ਪੁੱਗ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਖਿ ਸੰਤ ਜਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹਨ, ਤੇ ਪੰਚ ਜਨ ਹੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਖੇ ਪਰਧਾਨ ਹਨ।

ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਚ ਜਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

‘ਪਾਵਹਿ’ ਦੇ ਹਾਹੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾਸਕੀ ਹੈ।

ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਰਿ ਰਾਜਾਨੁ ॥

ਪੰਚ ਜਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੋਂਹਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿਚ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ‘ਦਰਿ ਰਾਜਾਨ’ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਰਾਜਾਨ’ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ‘ਦਾ’ ਜਾਂ ‘ਦੇ’ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਦਰਿ’ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ‘ਰਾਜਾਨ’ ਨਾਲ। ਪੰਚੇ ਸੋਂਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾਨ ਹੋਣ।

ਸੋਹਹਿ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ‘ਸੋਹੇਂ’ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ ॥

ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਗੁਰ’ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਥੇ ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਗੁਰ’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।‘ਪੰਚਾ’ ਦਾ ਕੰਨਾ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ।

Gurbani is agam agaadh bodh. May Guru Sahib forgive our mistakes while interpreting Gurbani.

Kulbir Singh

 

© 2007-2022 Gurdwara Tapoban Sahib